ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ

ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਜ਼

  • ਬੀ.ਏ. (B.A.)                 (3 Years, Semester System)
  • ਬੀ.ਕਾਮ. (B.Com)        (3 Years, Semester System)      (60 Seats)

ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਮ (HEIS) ਅਧੀਨ

ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਜ਼

  • ਬੀ.ਸੀ.ਏ.(B.C.A.)        (3 Years, Semester System)        ( 50 Seats)

ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸ/ਡਿਪਲੋਮਾ

  • ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ.(ਆਈ.ਟੀ.)  (M.Sc.(IT)]    (2 years, Semester System)        ( 40 Seats)
  • ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. (PGDCA)                 (1 Year, Semester System)           ( 40 Seats)
This document was last modified on: 28-07-2021